Pracownia projektowa UNREAL 12 zajmuje się kompleksowym projektowaniem w szeroko rozumianym pojęciu Architektury i Urbanistyki oraz grafiki 2D i 3D.

Oferujemy projektowanie architektury w zakresie:

 • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacje istniejących obiektów
 • projekty budynków usługowych, użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych
 • przebudowy i modernizacje pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • inwentaryzacje istniejących obiektów budowlanych, lokali mieszkalnych itp.
 • aranżacje i projekty wnętrz pomieszczeń biurowych i mieszkalnych
 • projekty indywidualne domów jednorodzinnych
 • adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych
 • koncepcje architektoniczne adaptacji istniejących obiektów pod nowe funkcje

Oferujemy projektowanie urbanistyki w zakresie:

 • koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenów pod kompleksy mieszkaniowe, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, wielofunkcyjne centra itp.
 • koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenów poprzemysłowych

Oferujemy projektowanie grafiki w zakresie:

 • fotorealistycznych wizualizacji i fotomontaży
 • modeli 3d
 • grafiki użytkowej 2d

Dodatkowo współpracujemy z partnerami świadczącymi usługi w zakresie pełnej obsługi geodezyjnejgeologiczno-inżynierskiejkosztorysowejdrogowejsporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową. Współpracujemy z projektantami branżowymi świadczącymi usługi z zakresu projektowania technologicznego tzn.: ogrzewnictwainstalacji wod-kaninstalacji gazowychwentylacyjnych czy elektrycznych.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji od wstępnej fazy koncepcyjnej, aż po uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Na żądanie sprawujemy nadzory autorskie oraz nadzorujemy budowy. Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszą pracownią projektową na jakimkolwiek szczeblu, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się dogłębnie z naszą ofertą i zachęcamy gorąco do dalszej współpracy. 

POZNAJ NASZ TEAM

Rafał Lipiński

Architekt IARP - członek SLOIA SL-1519, właściciel UNREAL 12

Urodziłem się 12. lutego 1979 roku w Będzinie i do dnia dzisiejszego mieszkam i działam w tym mieście. Od 1986 roku uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie. Szkołę ukończyłem w 1994 roku z bardzo dobrym wynikiem i licznymi wyróżnieniami.

Od 1994 roku uczęszczałem do II  Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie im. Stanisława Wyspiańskiego. Liceum ukończyłem w 1998 roku z bardzo dobrym wynikiem i licznymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sportu. W 1998 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości, dostałem się na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2002 roku otrzymałem I wyróżnienie za udział w studenckim konkursie na ” Rewitalizację terenów byłej cementowni Grodziec ” oraz II wyróżnienie za udział w konkursie na ” Zagospodarowanie Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej „. W 2003 roku brałem udział  przy opracowaniu zwycięskiego, międzynarodowego projektu konkursowego ” Studium urbanistyczne zagospodarowania terenu poprzemysłowego Karoliny w Ostrawie ” w zespole z takimi architektami jak: Andrzej Duda, Henryk Zubel, Jerzy Witeczek, Jan Kubec, Karel Cieślar, Maja Zalewska, Magdalena Gilner przy Katedrze Projektowania Architektonicznego Rar-2 Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na przełomie 2003/2004 roku pracowałem w biurze architektonicznym AB13 w Zabrzu przy boku architekta Arkadiusza Białasa. Studia ukończyłem obroną dyplomu pt. „Wielkie krajobrazy lądowe jako ikona czy tylko wyspa krajobrazu postindustrialnego? ” z wynikiem bardzo dobrym w 2004 roku. Promotorem mojego dyplomu był dr inż. arch. Jan Kubec – współautor projektu „Centrum nauki Kopernika” w Warszawie.

Po obronie dyplomu, w 2005 roku przez krótki czas – 3. miesięcy, pracowałem w biurze architektonicznym Wojciech Wojciechowski w Katowicach, po czym wyjechałem zagranicę i podjąłem pracę w biurze architektonicznym Donal P.Hoare & Associates Architects w Irlandii w małej, nadmorskiej miejscowości Skibbereen, w hrabstwie Cork.

Podczas 4,5. letniej odbytej tam praktyki zawodowej, uczestniczyłem  w opracowaniu licznych koncepcji oraz projektów technicznych kilkudziesięciu domów jednorodzinnych, kilku szkół podstawowych oraz ośrodków późnej starości dla emerytów. Brałem również czynny udział w nauce zagadnień techniczno-budowlanych na placach irlandzkich budów przy boku doświadczonego, irlandzkiego architekta, członka Royal Institute of the Architects of Ireland. Ze względu globalnego kryzysu, który przede wszystkim uderzył w zachodnią Europę i wyspy brytyjskie na przełomie 2008/2009 roku na polu budownictwa, zdecydowałem się wrócić do rodzinnego kraju – polski w październiku 2009 roku. 

W kwietniu 2010 roku otworzyłem własną praktykę zawodową pod nazwą ” Warsztat Architektury UNREAL 12 „ i jego pierwszym, znaczącym osiągnięciem było zdobycie I wyróżnienia w otwartym, lokalnym konkursie architektonicznym na opracowanie ” Masterplanu dla dzielnicy Warpie w Będzinie „. Obecnie wpółpracując z miejscowymi architektami młodego pokolenia, działam na polu architektury  i urbanistyki, głównie na terenie powiatu będzińskiego i jego okolic. W wolnym czasie, jako hobby prowadzę projekt multimedialny pt. „ blacharnia Miejska ” na temat architektury Będzina, gdzie na bieżąco śledzę i komentuję zmieniający się krajobraz i kod mojego historycznego miasta Będzin.

Obecnie walczę o przywrócenie blasku kilku miejscowych zabytków m.in. wieży ciśnień w Grodźcu i cementowni Grodziec. Od września 2018 r. członek Rady SLOIA.

Marcin Czekaj

Asystent Architekta

Magdalena Pfleger

Młodszy Architekt