Pracownia projektowa UNREAL 12 zajmuje się kompleksowym projektowaniem w szeroko rozumianym pojęciu Architektury i Urbanistyki oraz grafiki 2D i 3D.

Oferujemy projektowanie architektury w zakresie:

 • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacje istniejących obiektów
 • projekty budynków usługowych, użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych
 • przebudowy i modernizacje pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • inwentaryzacje istniejących obiektów budowlanych, lokali mieszkalnych itp.
 • aranżacje i projekty wnętrz pomieszczeń biurowych i mieszkalnych
 • projekty indywidualne domów jednorodzinnych
 • adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych
 • koncepcje architektoniczne adaptacji istniejących obiektów pod nowe funkcje

Oferujemy projektowanie urbanistyki w zakresie:

 • koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenów pod kompleksy mieszkaniowe, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, wielofunkcyjne centra itp.
 • koncepcje zabudowy i zagospodarowania terenów poprzemysłowych

Oferujemy projektowanie grafiki w zakresie:

 • fotorealistycznych wizualizacji i fotomontaży
 • modeli 3d
 • grafiki użytkowej 2d

Dodatkowo współpracujemy z partnerami świadczącymi usługi w zakresie pełnej obsługi geodezyjnejgeologiczno-inżynierskiejkosztorysowejdrogowejsporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową. Współpracujemy z projektantami branżowymi świadczącymi usługi z zakresu projektowania technologicznego tzn.: ogrzewnictwainstalacji wod-kaninstalacji gazowychwentylacyjnych czy elektrycznych.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji od wstępnej fazy koncepcyjnej, aż po uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Na żądanie sprawujemy nadzory autorskie oraz nadzorujemy budowy. Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszą pracownią projektową na jakimkolwiek szczeblu, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się dogłębnie z naszą ofertą i zachęcamy gorąco do dalszej współpracy. 

Szanowni Państwo

Informujemy, iż cena każdej dokumentacji projektowej (czy to małego garażu czy dużej inwestycji mieszkaniowej lub usługowej) opracowana w naszym biurze – jest wyceniana przez Nas indywidualnie. Ze względu na zróżnicowany zakres opracowań, wymagań formalnych i prawnych oraz licznych uzgodnień i opinii, udziału osób trzecich – nie jesteśmy w stanie podać Państwu telefonicznie lub mailowo ceny ostatecznej za wykonanie dokumentacji, a tylko i wyłącznie pewien przedział cenowy, który finalnie może się różnić od wyceny końcowej po zapoznaniu się ze szczegółową problematyką tematu, który chcieliby Nam Państwo zlecić. W celu poznania indywidualnej oferty finansowej, serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu osobistego po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, gdzie przy okazji kontaktu z profesjonalnym Architektem, odpowiemy w zależności od potrzeb na nurtujące Państwa pytania dotyczące całego procesu projektowego, na które często nie możecie Państwo znaleźć odpowiedzi w prasie czy sieci internetowej. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Nie udzielamy porad ani konsultacji telefonicznych z zakresu projektowania i zagadnień techniczno-budowlanych.

Koszt pierwszego spotkania/konsultacji z Architektem wynosi 150 zł (płatne gotówką lub BLIKIEM w naszym biurze). W razie zainteresowania zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Istnieje również możliwość indywidualnego spotkania z Architektem, w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie – w cenie 300 zł za spotkanie (płatne gotówką lub BLIKIEM). W celu umówienia indywidualnego spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 9 do 17.

POZNAJ NASZ TEAM

Rafał Lipiński

Architekt IARP - członek SLOIA SL-1519, właściciel UNREAL 12

Urodziłem się 12. lutego 1979 roku w Będzinie i do dnia dzisiejszego mieszkam i działam w tym mieście. Od 1986 roku uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie. Szkołę ukończyłem w 1994 roku z bardzo dobrym wynikiem i licznymi wyróżnieniami.

Od 1994 roku uczęszczałem do II  Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie im. Stanisława Wyspiańskiego. Liceum ukończyłem w 1998 roku z bardzo dobrym wynikiem i licznymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sportu. W 1998 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości, dostałem się na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2002 roku otrzymałem I wyróżnienie za udział w studenckim konkursie na ” Rewitalizację terenów byłej cementowni Grodziec ” oraz II wyróżnienie za udział w konkursie na ” Zagospodarowanie Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej „. W 2003 roku brałem udział  przy opracowaniu zwycięskiego, międzynarodowego projektu konkursowego ” Studium urbanistyczne zagospodarowania terenu poprzemysłowego Karoliny w Ostrawie ” w zespole z takimi architektami jak: Andrzej Duda, Henryk Zubel, Jerzy Witeczek, Jan Kubec, Karel Cieślar, Maja Zalewska, Magdalena Gilner przy Katedrze Projektowania Architektonicznego Rar-2 Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na przełomie 2003/2004 roku pracowałem w biurze architektonicznym AB13 w Zabrzu przy boku architekta Arkadiusza Białasa. Studia ukończyłem obroną dyplomu pt. „Wielkie krajobrazy lądowe jako ikona czy tylko wyspa krajobrazu postindustrialnego? ” z wynikiem bardzo dobrym w 2004 roku. Promotorem mojego dyplomu był dr inż. arch. Jan Kubec – współautor projektu „Centrum nauki Kopernika” w Warszawie.

Po obronie dyplomu, w 2005 roku przez krótki czas – 3. miesięcy, pracowałem w biurze architektonicznym Wojciech Wojciechowski w Katowicach, po czym wyjechałem zagranicę i podjąłem pracę w biurze architektonicznym Donal P.Hoare & Associates Architects w Irlandii w małej, nadmorskiej miejscowości Skibbereen, w hrabstwie Cork.

Podczas 4,5. letniej odbytej tam praktyki zawodowej, uczestniczyłem  w opracowaniu licznych koncepcji oraz projektów technicznych kilkudziesięciu domów jednorodzinnych, kilku szkół podstawowych oraz ośrodków późnej starości dla emerytów. Brałem również czynny udział w nauce zagadnień techniczno-budowlanych na placach irlandzkich budów przy boku doświadczonego, irlandzkiego architekta, członka Royal Institute of the Architects of Ireland. Ze względu globalnego kryzysu, który przede wszystkim uderzył w zachodnią Europę i wyspy brytyjskie na przełomie 2008/2009 roku na polu budownictwa, zdecydowałem się wrócić do rodzinnego kraju – polski w październiku 2009 roku. 

W kwietniu 2010 roku otworzyłem własną praktykę zawodową pod nazwą ” Warsztat Architektury UNREAL 12 „ i jego pierwszym, znaczącym osiągnięciem było zdobycie I wyróżnienia w otwartym, lokalnym konkursie architektonicznym na opracowanie ” Masterplanu dla dzielnicy Warpie w Będzinie „. Obecnie wpółpracując z miejscowymi architektami młodego pokolenia, działam na polu architektury i urbanistyki, głównie na terenie powiatu będzińskiego i jego okolic. W wolnym czasie, jako hobby prowadzę projekt multimedialny pt. „ blacharnia Miejska ” na temat architektury Będzina  i nie tylko, gdzie na bieżąco śledzę i komentuję zmieniający się krajobraz i kod mojego historycznego miasta Będzina.

Dzięki mojemu 4 letniemu, osobistemu zaangażowaniu, o którym można m.in. poczytać w Z:A i obejrzeć na Youtube oraz na podstawie opracowanej przez moją pracownię UNREAL 12 koncepcji architektonicznej na rewitalizację wieży ciśnień w Grodźcu przy ulicy Willowej, miasto Będzin otrzymało 625 tys. dofinansowania na “Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży Grodźca” (502 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 60 tys. zł z budżetu państwa oraz 60 tys. zł z budżetu gminy Będzin co w sumie dało kwotę 624 717,30 zł).

Od września 2018 r. członek Śląskiej Okręgowej Rady Architektów oddział Katowice. Jako członek rady w okresie 20192021 reprezentowałem z własnej inicjatywy mieszkańców Sosnowca przed  takimi organami jak: SKO, WSA i NSA w lokalnym sporze przeciwko budowie gigantycznego CL Panattoni Europe na terenach historycznej Katarzyny w Sosnowcu (dawnej Huty Buczek), które zakończyło się sukcesem i udaremnieniem budowy centrum logistycznego przy pograniczu terenów mieszkaniowych. Prywatnie od zawsze miłośnik obiektów poprzemysłowych.