PROJEKTY I KONCEPCJE URBANISTYCZNE REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH, NADRZECZNYCH, ZDEGRADOWANYCH I POPRZEMYSŁOWYCH