Promenada Zamkowa

Koncepcja urbanistyczna rewitalizacji ciągów pieszych na osiedlu Zamkowe w Będzinie

SKWER ZAMKOWY
Przestrzeń publiczna służąca spotkaniom mieszkańców, wyposażona w ławki, kwietniki itp. Projektowana posadzka skweru oraz zieleń towarzysząca w postaci rabat kwiatowych, trawników, krzewów i drzew

TRAKT PIESZO-ROWEROWY
Trakt stanowiący główny ciąg komunikacji pieszej i rowerowej Osiedla Zamkowego oraz łączący poszczególne przestrzenie publiczne. Projektowana posadzka oraz zieleń towarzysząca w postaci trawników, krzewów i bylin

KASKADA ZAMKOWA
Skwer zlokalizowany przy Strefie Aktywności Rodzinnej służący wypoczynkowi mieszkańców, wyposażony w ławki oraz fontannę w postaci kaskady. Projektowana posadzka oraz zieleń towarzysząca w postaci trawników, krzewów i bylin

ZIELONY MUR
Zieleń izolacyjna w postaci drzew i krzewów oddzielająca projektowany obszar od terenu Miejskiego Zespołu Szkół oraz zapewniająca prywatność mieszkańcom

OPRACOWANIE

Architekt: Rafał Lipiński

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji ciągów pieszych na osiedlu Zamkowe w Będzinie

Koncepcja urbanistyczna:

2014