Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Przemsza w Będzinie – ETAP I

ZAŁOŻENIA REWITALIZACJI

Rewitalizacja bulwarów Czarnej Przemszy na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Czeladzkiej w Będzinie ma przede wszystkim za zadanie na nowo zredefiniować pojęcie „bulwarów nadrzecznych”. Na dzień dzisiejszy jest to przestrzeń dość chaotycznie zagospodarowana, bezfunkcyjna, leżąca wręcz odłogiem w ścisłym centrum historycznego miasta, jakim jest Będzin. Próba urbanistycznej „deregulacji” istniejącego przebiegu i koryta rzeki Czarnej Przemszy ma na nowo przywrócić tą mega zieloną, urbanistyczną formę dla ludzi, w tym przede wszystkim dla mieszkańców Będzina w formie korytarza kulturalno-ekologicznego. Korytarze ekologiczne w dzisiejszych czasach to struktury w krajobrazie, pozostawiane lub odtwarzane, stanowiące swoiste antidotum na postępującą z czasem fragmentację środowiska. Funkcja kultury ma nawrócić mieszkańców Będzina i zachęcić ich do powrotu do ścisłego centrum miasta, które do tej pory kojarzyło się z Siekówkami i bankami. Projektowany biokorytarz w Będzinie z założenia ma być pasmową formą w krajobrazie, ciągnącą się na wiele kilometrów.

OPIS KONCEPCJI

Bulwary nadrzeczne czy raczej bulwary miejskie to próba odtworzenia miejsca, z którego podpatrujemy miasto w innym wymiarze, który jest scaleniem dwóch światów: architektury człowieka i krajobrazu. Ich zadaniem jest pomóc unieść się człowiekowi, zwykłej jednostce ludzkiej ponad tłumem i zobaczyć miasto z innej perspektywy – szczególnie tej zapomnianej, którą to bulwary miałyby swoją zawartością odtworzyć. Tętniące życiem forum miejskie, na którym spotykają się jego mieszkańcy i dyskutują? Amfiteatr do promowania szeroko rozumianej kultury? Przebywając w tym miejscu, zmienia się jakość naszego widzenia i uruchamiane są nowe zmysły postrzegania. Bulwary będzińskie to jednak przede wszystkim krajobraz promujący miasto i jego kulturę, miejsce gdzie miejski czy poza miejski przybysz może dogłębnie zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami z życia miasta, wypocząć i się zrelaksować.  To taki krajobrazowy baner – tylko w innym wydaniu – mniej reklamowym, a bardziej kubaturowym, którego głównym zadaniem jest sprzedać wartość kulturalną średniowiecznego miasta i udowodnić daleko idącą tezę „Będzin górą”.

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA BULWARÓW – ETAP I

W ramach I etapu rewitalizacji bulwarów nadrzecznych na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Czeladzkiej w Będzinie zaproponowano wprowadzenie następujących funkcji:

  • przystań wodna (dla amatorów kajakowania i water walking ball);
  • forum miejskie (strefa rekreacji i wypoczynku, miejsce spotkań, dyskusji, konsultacji społecznych czy otwartych Rad Miasta Będzina dla mieszkańców Będzina);
  • kioski gastronomiczne (obiekty tymczasowe zlokalizowane w przestrzeni forum miejskiego, oddawane w sezonową dzierżawę prywatnym podmiotom);
  • sztuczna kaskada wodna wraz z fontannami wodnymi (nocną iluminacja);
  • amfiteatr z trybunami widokowymi i zapleczem (lokalne koncerty wychowanków Szkoły Muzycznej w Będzinie, kabaretony, imprezy kulturalne dla mieszkańców);
  • trybuny nadrzeczne (strefa leżakowania, kontemplacji, relaksu i wypoczynku wraz z okresową możliwością kibicowania drużynie MKS Będzin na zainstalowanym telebimie na projektowanej hali widowiskowo-sportowej „Będzin Arena”);
  • taras Areny (taras widokowy z przedpolem wypoczynkowo-gastronomicznym od strony północno-wschodniej projektowanej hali widowiskowo-sportowej „Będzin Arena” z widokiem na bulwary będzińskie);
  • bawialnia miejska na powietrzu (jako rozbudowa istniejącej bawialni miejskiej dla okresu letniego);
  • zielone parkingi (około 70 miejsc postojowych dla przyjezdnych).

OPRACOWANIE

Architekt: Rafał Lipiński, Magdalena Pfleger

Próba przearanżowania istniejącego kodu krajobrazowego bulwarów Czarnej Przemszy, gdyż obecny kod w sensie metaforycznym stał się nieaktywny. Wraz z postępującą od wieków rearanżacją tkanki miejskiej królewskiego miasta Będzin – rozkodował się i wymaga natychmiastowej redefinicji urbanistycznej krajobrazu.

Powierzchnia zagospodarowania:

3 Ha

KONCEPCJA URBANISTYCZNA

2017