Rozbudowa MZS nr 1 w Będzinie

Koncepcja rozbudowy Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Wolności 51 w Będzinie

W przypadku rozbudowy Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 zastosowano czyste i proste w formie bryły i materiały, zestawiając je w całość tworzącą spójne rozwiązanie. Ciepła i stonowana kolorystyka bryły wpisuje się w melancholijny krajobraz osiedla Zamkowego i współgra zarówno z istniejącą szkołą jak i nowo powstałą mieszkaniówką (Zamkowe Ogrody) powyżej. W celu zespolenia budynku z otoczeniem zaproponowano zewnętrzny, zielony taras, który w połączeniu z „otwartym” placem zabaw powoduje świadome otwarcie budynku na otaczający bryłę teren zielonej łąki. Jako łącznik pomiędzy starą, a nową formą wykorzystano zamkniętą, półprzeźroczystą kładkę, która swą prostotą nie absorbuje zbyt dużej uwagi i nie odciąga przechodnia od reszty budynku.

Budynek podzielono wewnątrz na cztery, główne strefy:

  • sportową (hala sportowa z zapleczem, 2. ścianki wspinaczkowe, składana widownia dla 200.osób)
  • edukacyjną (6. klas lekcyjnych)
  • multimedialną (sala wielofunkcyjna min. wykłady, przedstawienia, spotkania, konferencje itp. oraz sala warsztatowa dla aktywnej młodzieży np. zajęcia z tańca, malarstwa, rzeźby czy muzyki)
  • wejściową reprezentacyjną (hol wejściowy, antresola, ochrona, szatnia, bufet),

które połączono systemem prostej komunikacji (korytarze, winda, łącznik). Strefy te przenikają się wzajemnie i istnieje możliwość ich czasowego wyłączenia na potrzeby nie związane z działalnością szkoły np. wynajmowanie części sportowej i multimedialnej przez szkołę po godzinach. Ze względu na opadający teren w kierunku północnym, zaproponowano częściowe „podpiwniczenie” budynku, w którym umieszczono część techniczną i gospodarczą budynku (tzw.zaplecze) oraz zlokalizowano nowe szatnie dla przyszłych uczniów. Zaprojektowano tam również tzw. warsztaty pozalekcyjne – miejsce, gdzie aktywna młodzież od najmłodszych lat miałaby szansę realizować swoje pozaszkolne pasje np. zajęcia muzyczne, taneczne czy teatralne. Strefa wejściowa to przede wszystkim wejście główne do budynku zlokalizowane naprzeciw istniejącego wejścia (od strony zachodniej) tak aby zminimalizować wrażenie rozgraniczenia nowej części od starej (istniejący ciąg pieszo-jezdny). Główny hol wejściowy został odzielony od zewnątrz małym wiatrołapem, w którym zlokalizowano punkt ochrony budynku. Sam hol podzielono na dwie części – w pierwszej od strony południowej umieszczono mały bufet z kilkoma stolikami dla uczniów, w drugiej od strony północnej zlokalizowano szatnię dla osób wynajmujących halę po godzinach oraz strefę mokrą budynku czyli zaplecze sanitarno-przebieralne. Całość holu zwieńczono antresolą utrzymując w ten sposób stały kontakt strefy wejściowej z zewnętrznym łącznikiem. Cały budynek dostosowano dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez lokalizację windy hydraulicznej, specjalnych toalet i zewnętrznych podjazdów. To umożliwi naukę niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają dodatkowej pomocy. Na piętrze tuż obok łącznika został zaprojektowany pokój nauczycielski wraz z małym zapleczem – magazynkiem. Oddziela on strefę multimedialną od reszty budynku, w której zaprojektowano salę wielofunkcyjną z nastepującym programem:

  • wykłady tematyczne, prelekcje
  • zebrania rodziców i uczniów, apele, przedstawienia
  • prezentacje osiągnieć kółek warszatowych
  • świetlicę dla dzieci
  • oraz wiele innych wydarzeń z życia szkoły

Przy sali wielofunkcyjnej umieszczono lożę dla VIP-ów, gdzie mają zasiadać znakomitości odwiedzające szkołę podczas np. regionalnych rozgrywek. Loża posiada bezpośredni kontakt wzrokowy z halą sportową, która wyposażona w składaną widownię dla 200 widzów umożliwia przeprowadzenie zawodów na szczeblu krajowym i regionalnym. Wymiary areny to 38,0 x 21,0 m, wysokość hali nad boiskiem 8,5 m. Zaplecze sanitarno – przebieralne dla uczniów, zawodników oraz widzów, rodzaj wyposażenia, nawierzchni i program zaplecza – zależny od finalnego programu sportowego obiektu. W miejscu tym mogą się odbywać zawody z koszykówki, siatkówki czy choćby futsalu. W hali zaproponowano 2 ścianki wspinaczkowe o wysokości 9,0m każda dla amatorów miejskiej wspinaczki. Z boku hali umieszczono magazyn sprzętu sportowego wraz z pokojem dla instruktorów. Halę połączono z zewnętrznym, zielonym tarasem i placem zabaw dla najmłodszych, szczególnie przydatnym w okresie wiosenno-jesiennym. Część edukacyjną podzielono na 8 klas, po 4 klasy na każdą kondygnację (parter i piętro). Wymiar 9,0 x 6,0 m umożliwia dowolną aranżację klasy lekcyjnej poprzez montaż osobistych szafek dla uczniów czy np. tablic multimedialnych.

DANE OGÓLNE INWESTYCJI

Pdp Powierzchnia działki pod inwestycję 6080,0 m2
Pz Powierzchnia zabudowy budynku 1967,6 m2
Pu Powierzchnia użytkowa budynku 3175,3 m2
Pc Powierzchnia całkowita budynku 4682,0 m2
Vb Kubatura brutto budynku 20877,0 m3

OPRACOWANIE

Architekt: Rafał Lipiński, Marcin Czekaj

Koncepcja rozbudowy istniejącego Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie o kompleks dydaktyczno-sportowy

Koncepcja architektoniczna:

2010