Starostwo Powiatowe w Będzinie

Koncepcja adaptacji budynku byłej szkoły przy ulicy Promyka 26 w Będzinie pod siedzibę Starostwa Powiatowego

Budynek będący własnością Powiatu Będzińskiego jest obecnie zajmowany przez Pozamiejscowy Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i w skrócie można powiedzieć, że powierzchnia użytkowa budynku przerasta potrzeby administracyjne Politechniki. Obecna funkcja nie potrafi wykorzystać zarówno rangi, jak i potencjału powierzchniowego budynku, stąd pomysł przeprowadzki Starostwa Powiatowego z budynku przy ulicy Krasickiego wg autorów wydaję się dość zasadny. Przy projektowaniu przyjęto jedną zasadę i cel – uszanowanie zabytkowej bryły i próbę odtworzenia jej świetności sprzed lat. Celem nadrzędnym było wpisanie w obiekt nowych funkcji, tak aby spełnić oczekiwania wobec współczesnego budynku użyteczności publicznej. Przede wszystkim przywrócono rangę pierwotnej elewacji frontowej wraz z otworzeniem budynku na stronę wschodnią. Zlokalizowano tu główną strefę wejściową, dodatkowo akcentując ją ciągiem pieszym w postaci platformy łączącej bezpośrednio ulicę Promyka z budynkiem. Oryginalną bryłę budynku poddano lekkiej obróbce, poprzez wyburzenie niefunkcjonalnego łącznika oraz modernizację i nadbudowę sali gimnastycznej, co nadało im zupełnie nowy charakter i wymiar, nie konkurując przy tym z zabytkową częścią. Aby budynek stał się czynnikiem „miastotwórczym w sensie publicznym”, zaproponowano zakopaną galerię miejską w ramach „performance space„, która mogłaby stać się istotną mega funkcją dla dzielnicy i miasta, szczególnie w godzinach od 16 do 22.  Na parterze zlokalizowano najbardziej oblegany publicznie Wydział Komunikacji oraz BOK całego budynku wraz z mniejszymi jednostkami typu: kasa czy rzecznik konsumentów oraz WAP. W przyziemiu zlokalizowano WGNiI oraz WZiPS (najmniej oblegane wydziały) wraz z częścią bufetową oraz zapleczem technicznym i archiwum głównym budynku. Zaproponowano również małą przestrzeń pod wynajem, jako funkcję dopełniającą strefę usługową. Na 1-szej kondygnacji zlokalizowano rozbudowany Wydział Geodezji, na drugiej – WAiŚ, a na poddaszu wicestarostę i sekretarza wraz z salą multimedialną i narad. Cały budynek podzielono na strefy: publiczne, półpubliczne, prywatne, techniczne, mokre oraz wydzielono strefy socjalne dla pracowników. W celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zainstalowano windę     w budynku oraz rampę od strony zachodniej. Wschodnią część działki nadsypano, aranżując ciąg pieszo-jezdny wraz z parkingiem dla Vip-ów i osób niepełnosprawnych, tworząc przy tym prestiżową promenadę dla pieszych mieszkańców powiatu. Na terenie działki udało się zagospodarować jedynie 98 miejsc parkingowych, próbując utrzymać stosunek zieleni do powierzchni działki na poziomie 25% oraz zachować przepisy techniczno-budowlane. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 9 miejsc parkingowych wzdłuż północnej granicy działki – od ulicy Kopernika oraz dodatkowo w grę mogłaby wejść dzierżawa placu od PKM znajdującego po stronie południowej budynku (możliwość bezpośredniego połączenia z działką). To rozwiązanie spełniłoby zapotrzebowanie na dalsze 30-40 miejsc parkingowych dla Starostwa Powiatowego. Poza tym w okolicy znajduje się kilka sąsiadujących, niezagospodarowanych działek, które można by potencjalnie rozważyć pod ten cel.

OPRACOWANIE

Architekt: Rafał Lipiński, Łukasz Puchała

Koncepcja architektoniczna opracowana w ramach MASTERPLANU dla dzielnicy Warpie w Będzinie

Konkurs architektoniczny:

2010 I WYRÓŻNIENIE